บ่าวเคิ้น

บ่าวเคิ้น ในภาษาเหนือ แปลว่า หนุ่มโสดไม่แต่งงาน

Leave a Reply