บ่าวเฒ่า

บ่าวเฒ่า ในภาษาเหนือ แปลว่า หนุ่มโสดจนแก่ ไม่แต่งงาน

Leave a Reply