บ่าสบายกา

บ่าสบายกา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่สบายหรอ

Leave a Reply