บ่าหู้จ้าว

บ่าหู้จ้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้ค่ะ

Leave a Reply