บ่าหู้ฟ้า

บ่าหู้ฟ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร

Leave a Reply