บ่าหู้เน้อ

บ่าหู้เน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้นะ

Leave a Reply