บ่าหู้ๆ

บ่าหู้ๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้ๆ

Leave a Reply