บ่าห่ากิ๋นตับ

บ่าห่ากิ๋นตับ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไอ้ห่าแดก

Leave a Reply