บ่าอยากเตื่อ

บ่าอยากเตื่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ยังไมหิว

Leave a Reply