บ่าอยู่ต๋ำหมู่นี้ลอ

บ่าอยู่ต๋ำหมู่นี้ลอ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่อยู่แถวๆนี้นี่

Leave a Reply