บ่าฮู้บ่าหัน

บ่าฮู้บ่าหัน ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้ไม่เห็น

Leave a Reply