บ่าเจื่อ

บ่าเจื่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่เชื่อ

Leave a Reply