บ่าเมินเต่าใด

บ่าเมินเต่าใด ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่นานเท่าไร

Leave a Reply