บ่าเหงก

บ่าเหงก ในภาษาเหนือ แปลว่า มะเหงก

Leave a Reply