บ่าเอาเปิ้นแต้

บ่าเอาเปิ้นแต้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่คิดจริงจัง

Leave a Reply