บ่าเฮงไข่ป๋า

บ่าเฮงไข่ป๋า ในภาษาเหนือ แปลว่า งูสวัด

Leave a Reply