บ่าแขว่น

บ่าแขว่น ในภาษาเหนือ แปลว่า จำกัด (ใช้ปรุงอาหาร)

Leave a Reply