บ่าแป้

บ่าแป้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ชนะ, ไม่ไหว

Leave a Reply