บ่าไค่อยากกิ๋นข้าวกา

บ่าไค่อยากกิ๋นข้าวกา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่หิวข้าวเหรอ

Leave a Reply