บ่าได้กา

บ่าได้กา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้เหรอ

Leave a Reply