บ่าได้ตั้งใจ๋แต้ๆเจ้า

บ่าได้ตั้งใจ๋แต้ๆเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะ

Leave a Reply