บ่าได้ป๊ะกั๋นเมินเลยน่อ

บ่าได้ป๊ะกั๋นเมินเลยน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ

Leave a Reply