บ่าได้สักแก่น

บ่าได้สักแก่น ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้สักลูก

Leave a Reply