บ่าได้อู้สักน้อย

บ่าได้อู้สักน้อย ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้พูดสักหน่อย

Leave a Reply