บ่า ในภาษาเหนือ แปลว่า ไอ้ ใช้ในการด่าผู้ชาย หรือ คนที่ถูกด่าเป็นผู้ชาย

Leave a Reply