ปลาเอี่ยน

ปลาเอี่ยน, ปลาเหยี่ยน ในภาษาเหนือ แปลว่า ปลาไหล

Leave a Reply