ปอแล้ว

ปอแล้ว ในภาษาเหนือ แปลว่า พอแล้ว

Leave a Reply