ปะเล๊อะปะเต๋

ปะเล๊อะปะเต๋ ในภาษาเหนือ แปลว่า เยอะแยะมากมาย

Leave a Reply