ปะเล๊อะ

ปะเล๊อะ ในภาษาเหนือ แปลว่า เยอะแยะ

Leave a Reply