ปันต๋าย

ปันต๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า ไปตายซะ หรือ ตายไวๆ

Leave a Reply