ปัน ในภาษาเหนือ แปลว่า หนึ่งพัน (1,000)

Leave a Reply