ปั้กขวิด

ปั้กขวิด ในภาษาเหนือ แปลว่า หัวคะมำ

Leave a Reply