ปากบึน

ปากบึน ในภาษาเหนือ แปลว่า ปากบวมเจ่อ

Leave a Reply