ปิ๊กบ้าน

ปิ๊กบ้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า กลับบ้าน

Leave a Reply