ปิ๊กมาแอ่วบ้าน

ปิ๊กมาแอ่วบ้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า กลับมาเที่ยวบ้าน

Leave a Reply