ปิ๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า กลับ เช่น เฮาปิ๊กบ้านละหนา = เรากลับบ้านแล้วนะ

Leave a Reply