ปิ๊นจะลิ่น

ปิ๊นจะลิ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า ตีลังกา , หกคะเมน

Leave a Reply