ปู่จ๋าน

ปู่จ๋าน ในภาษาเหนือ แปลว่า มัคทายก

Leave a Reply