ป่าเห่ว

ป่าเห่ว ในภาษาเหนือ แปลว่า ป่าช้า

Leave a Reply