ป้อก้า

ป้อก้า ในภาษาเหนือ แปลว่า พ่อค้า

Leave a Reply