ป้อคิงหยัง

ป้อคิงหยัง, ป้อคิงก ในภาษาเหนือ แปลว่า พ่อมึงเหรอ

Leave a Reply