ป้อตั๋วยะก๋านกา

ป้อตั๋วยะก๋านกา ในภาษาเหนือ แปลว่า พ่อเธอทำงานเหรอ

Leave a Reply