ป้อตั๋วอยู่บ้านก่อ

ป้อตั๋วอยู่บ้านก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า พ่อเธออยู่บ้านไหม

Leave a Reply