ป๊ะกะตืน

ป๊ะกะตืน ในภาษาเหนือ แปลว่า ตำรา

Leave a Reply