ผะหญ๋าปึก

ผะหญ๋าปึก ในภาษาเหนือ แปลว่า คนหัวไม่ดีหรือปัญญาทึบ เรียนไม่เก่ง

Leave a Reply