ผะหญ๋าม่อ

ผะหญ๋าม่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า คนหัวดี หรือ มีปัญญาดี เรียนเก่ง

Leave a Reply