ผักกะพึน, กำพึน(กะปึน) ในภาษาเหนือ แปลว่า คึ่นช่าย

Leave a Reply