ผักแค, ใบปูนา, ปูลิง ในภาษาเหนือ แปลว่า ชะพลู

Leave a Reply