ผิดหัว

ผิดหัว ในภาษาเหนือ แปลว่า ทะเลาะ

Leave a Reply