ผ่อหน้า

ผ่อหน้า ในภาษาเหนือ แปลว่า มองหน้า

Leave a Reply